banner_euba banner_ais2

euba_obrazok

Akademický rok 2019/2020

Tento portál je určený len pre migráciu kurzov do aktuálnej verzie moodle.euba.sk. Nevyužívajte ho prosím na výučbu, študentské loginy budú blokované.

Pre prístup do portálu použite prihlasovacie údaje do IDM.

Napríklad jmrkvička1 a heslo je identické s Office365 heslom.

 

Centrum informačných technológií

    Skip course categories