Culture and Communication 2019

Kurz je určený pre študentov študijných programov anglického jazyka filologického zamerania. English Morphology ponúka študentom moderný e-vzdelávací materiál, ktorého cieľom je dosiahnuť osvojenie si morfológie dostupnejším, atraktívnejším a efektívnejším spôsobom.  Prostredníctvom kurzu  si budú môcť študenti systematicky a na pokročilej úrovni precvičovať náročné javy anglickej morfológie.