Kurzy v tejto kategórii slúžia pre BBS, ktorej úlohou je ďalšie vzdelávanie a nie je možné sa do nich samoprihlasovať. 

Ochrana spotrebiteľa - spotrebiteľské minimum -kurz od septembra 2018 v rámci kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov stredných škôl, pripravovaný BBS