Témy ktorých predmet súvisí s témou Ekonometria a operačný výskum