Táto kategória slúži na semináre k záverečným prácam. 

Seminár k záverečným prácam 2019/2020

Seminár k záverečným prácam 2019/20