Témy ktoré nijak inak nesúvisia s predchádzajúcimi kategóriami a nemajú viac ako 5 kurzov pre danú oblasť...

ERP IS KARAT

Mooodle

Práca so skupinami v LMS Moodle

Zdroje a aktivity v LMS Moodle

Cieľom kurzu je naučiť študenta vytvoriť databázu v Accesse.

Základy MS Office Project

Anotácia predmetu: Oboznámenie študenta so základnými funkciami a vlastnosťami MS Projectu. Po jeho absolvovaní by mal dokázať vytvoriť plnohodnotný projekt.


Capstone

Obrazok na hlavnej stranke predmetov

Diplomová práca - Možnosti využitia e-learningu vo výučbe na vysokých školách.

Tento kurz je určený študentom 2. ročníka FHI externej formy štúdia.