Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek - Ing. Alena Kordošová, PhD.